zapiši, kaj te
žene naprej

adidas 4dfwd

PRAVILA NATEČAJA

 1. Organizator natečaja, imenovanega "Kaj te žene naprej", je ADIDAS TRGOVINA D. O. O., Letališka cesta 29 C, 1000 Ljubljana. Natečaj je organiziran z namenom promocije adidasovih izdelkov.
 2. Natečaj traja od 25. 8. 2021 do 10. 9. 2021 do 23:59.
 3. V natečaju lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije. Zaposleni organizatorja z ožjo družino v natečaju ne morejo sodelovati. Udeleženec, ki sodeluje v natečaju, sprejema pravice in obveznosti iz tega pravilnika.
 4. Udeleženci dostopajo do natečaja »Kaj te žene naprej« na spletni strani www.4dfwd.si, kjer bo natečaj tudi izveden. Udeleženci sodelujejo v natečaju tako, da na spletno mesto zapišejo svojo motivacijo, kaj jih žene naprej, na primer: "Naprej me žene __________________."
 5. S prijavo na natečaj potrjujete, da se strinjate, da boste svoje osebne podatke posredovali ADIDAS TRGOVINA d. o. o. in PROPIAR d. o. o. Osebni podatki, ki ste jih navedli, bodo uporabljeni izključno za namene tega natečaja in njegove promocije. Zmagovalna misel (motivacija) se lahko uporablja v promocijske namene. Zbrani osebni podatki so naslednji: ime in priimek, elektronski naslov, telefonska številka, naslov in številka čevljev. Podatki se zbirajo izključno za namen navezovanja stikov z zmagovalcem natečaja, da mu/ji lahko pošljemo osvojeno nagrado. Vsi podatki, zbrani v okviru natečaja, bodo izbrisani 30 dni po koncu natečaja. Do teh podatkov ima dostop ADIDAS TRGOVINA d. o. o. in PROPIAR d. o. o. med natečajem in do 30 dni po njegovem zaključku.
 6. Postopek izbora zmagovalca: strokovni odbor organizatorja natečaja izmed vseh predloženih motivacijskih misli izbere najbolj izvirno. Skupaj je izbran en zmagovalec.
 7. Vsak udeleženec lahko sodeluje večkrat, vendar lahko posameznik osvoji samo eno nagrado. Večkratno sodelovanje z lažnimi podatki ter poskusi manipulacije za pridobitev ene od nagrad ne bodo priznani.
 8. Zmagovalec bo objavljen na spletni strani www.4dfwd.si v 30 dneh po koncu tekmovanja.
 9. Zmagovalec prejme tekaške copate adidas 4DFWD.
 10. Nagrada je vnaprej določena in neprenosljiva ter jih ni mogoče zamenjati. Nagrade ni možno zamenjati za gotovino. Če zaradi okoliščin, na katere organizator ne more vplivati, navedene nagrade ne more zagotoviti, si organizator pridržuje pravico, da podeli nadomestno nagrado enake ali višje vrednosti.


Nagrada bo poslana na domači naslov zmagovalca.

 1. Zmagovalec bo o nagradi obveščen po elektronski pošti, ki jo je v obrazcu pustil ob prijavi na natečaj, najkasneje v 8 (osmih) delovnih dneh po koncu tekmovanja. Skrbnik spletnega mesta bo z zmagovalcem stopil v stik po e-pošti. Zmagovalec mora odgovoriti po elektronski pošti v največ 8 (osmih) koledarskih dneh od prejema obvestila o zmagi. Zmagovalec, ki se v določenem roku ne odzove na obvestilo o prejemu nagrade, izgubi pravico do nagrade.
 2. Poslane misli (motivacije) ne smejo vsebovati ničesar, kar na kakršen koli način krši pravice drugih, na primer stavki, ki bi delovali grozeče, žaljivo, obrekovalno, agresivno, vulgarno, nespodobno, zlobno ali drugače nezaželeno. Misli ne smejo spodbujati h kaznivim dejanjem ali pomeniti kaznivega dejanja, ki bi povzročilo civilno odgovornost ali kakorkoli drugače kršilo veljavno zakonodajo. Misli, ki niso skladne s to določbo, bodo brez predhodnega obvestila diskvalificirane.
 3. Organizator v nobenem primeru in na noben način ne odgovarja za zamude, spremembe, motnje, prekinitve, preusmeritve ali zamenjave, nedostopnost nagrad zaradi državnih praznikov ali drugih okoliščin, ki lahko vplivajo na razpoložljivost nagrad, ali za kakršno koli dejanje ali opustitev, ki je posledica transferja. Organizator je oproščen odškodninske odgovornosti, če ni mogel izpolniti svojih obveznosti, torej, če je zaradi zunanjih, izrednih in nepredvidenih okoliščin, ki so nastale po začetku nagradne igre, zamujal z izpolnitvijo svojih obveznosti iz teh splošnih pogojev ki jih ne bi mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. To so na primer zakonodajne spremembe, stavka, vojno stanje ali naravne nesreče (tako imenovane višje sile) ali če zaradi nepravilnih ali nezadostnih izpolnitev ne more pridobiti osebnih podatkov udeleženca, zaradi česar ni mogoče z gotovostjo ugotoviti njegove identitete. Sodišče v Ljubljani je pristojno za reševanje sporov med organizatorjem in katerimkoli udeležencem ali dobitnikom nagrade.
 4. S prevzemom nagrade prenehajo vse nadaljnje obveznosti ADIDAS TRGOVINA d. o. o do dobitnika nagrade. Če se zmagovalec ne odzove v roku, bo nagrada izročena prvemu naslednjemu udeležencu nagradne igre, ki izpolnjuje pravila.
 5. Organizator ne prevzema odgovornosti, če se udeleženec iz kakršnega koli razloga ne prijavi na natečaj.
 6. Splošna pravila in pogoji razpisa bodo objavljeni na spletni strani.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe teh pravil, vsi udeleženci pa bodo o tem pravočasno obveščeni.
V Ljubljani, 25. 8. 2021.
ADIDAS TRGOVINA d. o. o